Uvod u katolički socijalni nauk

Uvod u katolički socijalni nauk

Takozvani "društveni" ili "socijalni" nauk Crkve ima svoj više nego stoljetni vijek iako su mu korijeni već u Bibliji. Nakon prve velike socijalne enciklike "Rerum novarum" pape Lava XIII. potkraj XIX. stoljeća, kojoj je 1991. proslavljena stota obljetnica, razvio se, polazeći što od papinskih enciklika i drugih dokumenata, što od dorade i razrade na razini mjesnih crkava i brojnih stručnjaka, korpus katoličkoga socijalnog nauka, mnogima nepoznat ne samo izvan Crkve nego i u samoj Crkvi. 

Rudolf Weiler u svome kratkom sustavnom prikazu daje povijesne, filozofsko-antropološke, socijalno-etičke i socijalno-teološke osnove socijalnoga nauka Crkve.

S njemačkoga preveo: Dalibor Joler

Izdavač: Školska knjiga, Zagreb, 1995.

Revija za socijalnu politiku
(Siniša Zrinščak)

O autoru: Rudolf Weiler