Hermann Hesse

Čarolija boja

U dobi od četrdeset godina, usred Prvoga svjetskog rata Hermann Hesse počeo se baviti slikarstvom. Za njega je to bio "izlaz da bi i u najtežim vremenima mogao podnijeti život" i da bi se distancirao od književnosti. "U ruci držim svoj slikarski tronožac", napisao je 1920. godine, "to je moj čarobni uređaj i moj faustovski ogrtač uz čiju sam se pomoć već tisuću puta bavio čarobnjaštvom i pobijedio u borbi s glupom stvarnošću."

Hesse je uvijek naglašavao koliko su za nj slikarstvo i pjesništvo usko i nužno povezani. Ono samostalno i očito u njegovu slikarstvu jest tijesno uzajamno djelovanje apstrakcije, šarolikosti i muzikalnosti njegovih slika s tim istim sastavnicama u lirici i prozi. Ova zbirka sadrži autorove akvarele, pjesme i razmišljanja nastala u švicarskome Ticinu, njegovoj odabranoj domovini.

S njemačkoga preveo: Dalibor Joler

Pjesme prevela: Truda Stamać

Izdavač: Zagrebačka naklada, Zagreb, lipanj 2012.


Prijevodi: Moja vjera, Umijeće dokolice, Misli, Najljepše pripovijetke (1-3), Čarolija boja

FILM-MAG.net
(Ada Jukić) 

O autoru: Hermann Hesse

Najljepše pripovijetke

(dio treći)

Mladi evangelički svećenik Robert Aghion odlazi u misiju pokrštavanja "poganskih" Indijaca i ondje, zatečen, otkriva visokorazvijenu, tolerantnu religijsku kulturu, ali i prvu ljubav. Strašan ciklon pojavit će se takoreći niotkuda i izbrisati gotovo sve što se dotada zvalo zavičaj. 

U malenome provincijskom mjestu održat će se književna večer o kakvoj nijedan autor ne sanja. Potraje li rat još dvije godine, alegorijska je pripovijest o bezumlju totalitarizma. Strani grad na jugu tragikomična je slika modernoga turističkog mjesta koje, brižljivo čuvajući puni komfor, suvremenome turistu želi stvoriti privid netaknute izvornosti.

Treći svezak Najljepših pripovjedaka Hermanna Hessea donosi neke od najljepših i u nas do sada neprevedenih tekstova ovoga slavnoga njemačkog nobelovca.

S njemačkoga preveo: Dalibor Joler

Izdavač: Zagrebačka naklada, Zagreb, 2005.


Zagrebačka naklada

Najljepše pripovijetke

(dio drugi)

Osam najljepših pripovjedaka iz drugoga sveska opisuje - u široku rasponu od suosjećanja preko ironije do zajedljive satire - sudbine običnih ljudi u zamršenim odnosima napetosti između neostvarenih želja, vlastitih mogućnosti i društvenih zapreka. Promatrajući dušu čas djeteta, čas mladića i zrela čovjeka, Hesse pronalazi i oslikava konstante ljudskoga bića - stremljenja i žudnje koje katkada dolaze u bolan sukob s vlastitom savješću, okolinom ili tuđom, nesklonom pa i neobičnom, ljudskom psihom.

Među pripovijetkama ističe se Večernje paunče, jedna od najljepših i najpoznatijih pripovjedaka Hermanna Hessea.

S njemačkoga preveo: Dalibor Joler

Izdavač: Zagrebačka naklada, Zagreb, 2004.

Najljepše pripovijetke

(dio prvi)

Ovih sedam pripovjedaka pripada ranoj fazi Hesseova stvaralaštva: nastale su u razdoblju između 1903. i 1906. godine, u vrijeme dok je autor u domovini i svijetu bio još razmjerno nepoznat. Najkraća među njima, prozna skica Vuk, prvi je književni tekst Hermanna Hessea u kojemu je upotrijebio svoj znameniti motiv vuka kao napaćenog, progonjenog i usamljenog bića koje se bori za opstanak. 

Tome motivu, proširenom i obogaćenom problemom dvojnosti čovjeka, Hesse će se ponovno vratiti četvrt stoljeća poslije u Stepskome vuku, romanu koji će mu osigurati svjetsku slavu. 

Pripovijetke Latinski đak, Iz djetinjstva, Ilinštak i Prva pustolovina posvećene su temama mladosti, sjećanjima na djetinjstvo, prvim prijateljstvima te ranim spoznajama i iskustvima mladenačke ljubavi.

S njemačkoga preveo: Dalibor Joler

Izdavač: Zagrebačka naklada, Zagreb, 2004.

Najbolje knjige 

Misli

Urednik Voker Michels u ovoj je knjizi sabrao najljepše misli slavnoga njemačkog nobelovca Hermanna Hessea. Ova knjiga svoju građu crpi na gotovo nepresušnu vrelu Hesseovih romana, pripovjedaka, pjesama, eseja i pisama. U knjizi su po prvi put na jednome mjestu okupljena i tematski razvrstana neka od Hesseovih najdojmljivijih pjesničkih i filozofskih misli o umjetnosti i kulturi, prirodi i ljepoti, o ljudskoj duši, sreći, životu i ljubavi.

Knjiga se čita kao svojevrstan duhovni vodič, kao poticaj na promišljanje vlastite osobnosti, vrednota, ciljeva i svrhe.

S njemačkoga preveo: Dalibor Joler

Pjesme preveo: Miroslav Joler

Izdavač: Zagrebačka naklada, Zagreb, 2003.

Mudre misli

Umijeće dokolice

Umijeće dokolice zbirka je kraćih, tematski raznolikih pripovjedaka, studija, parodija, razmišljanja i sjećanja iz ostavštine Hermanna Hessea. Ova kratka proza obuhvaća, i vremenski i tematski, širok raspon autorova književnog rada.

Datirani prema godini nastanka ili godini prvoga objavljivanja, tekstovi su dijelom biografska sjećanja na djetinjstvo, mladost i zrele godine, zanosni opisi prirode i prelijepih švicarskih Alpa, uzbudljivih mladenačkih pustolovina, romantičnih putovanja po Njemačkoj, Švicarskoj i Italiji, dijelom fikcionalna proza u kojoj nalazimo neke od najuzbudljivijih pripovjedaka iz autorova opusa.

S njemačkoga preveo: Dalibor Joler

Izdavač: Zagrebačka naklada, Zagreb, 2002.

Noć knjige

Moja vjera

Moja vjera zbirka je eseja i pisama u kojima Hermann Hesse progovara o vlastitoj spoznaji Boga, o putovima i mogućnostima traženja vjere i smisla života.

Katoličanstvo i protestantizam, budizam i hinduizam, velike religije, kulture i svjetonazori Zapada i Istoka u Hesseovu se djelu susreću u ozračju tolerancije, sklada i međusobnoga poštivanja.

Govoriti onako kako to Hesse čini o međuljudskoj i vjerskoj snošljivosti, o ljepoti različitosti kultura i religija, o ljubavi prema bližnjemu, o zapostavljenim duhovnim vrednotama, možda nikada nije bilo potrebnije nego sada i ovdje.

S njemačkoga preveo: Dalibor Joler

Izdavač: Zagrebačka naklada, Zagreb, 2001.

Mudre misli