Ivo Pilar

Južnoslavensko pitanje i Svjetski rat

Znamenito djelo Ive Pilara i općenito je jedno od najvažnijih djela u kojemu se sustavno analizira južnoslavensko pitanje od doseljenja južnoslavenskih naroda pa do početka Prvoga svjetskog rata.

Ovdje nije samo riječ o najnovijem izdanju i najnovijem prijevodu ove knjige na hrvatski jezik nego i o prvome kritičkome izdanju "Južnoslavenskoga pitanja". 


S njemačkoga preveo: Dalibor Joler

Izdavač: Institut "Ivo Pilar" i Školska knjiga, Zagreb, studeni 2021.


Prijevodi: Uvijek iznova Srbija, Južnoslavensko pitanje i Svjetski rat

Hina, Interliber
      (11. 11. 2021.
)

Institut Ivo Pilar
      (26. 11. 2021.)

Mreža TV, "Budnica"
      (2. 12. 2021.)


DHKP (Andy Jelčić)
(30. 9. 2022.)

Institut Ivo Pilar
(30. 9. 2022.)


Institut Ivo Pilar

Školska knjiga

Znanje