Južnoslavensko pitanje i Svjetski rat

Južnoslavensko pitanje i Svjetski rat 

Znamenito djelo Ive Pilara i općenito je jedno od najvažnijih djela u kojemu se sustavno analizira južnoslavensko pitanje od doseljenja južnoslavenskih naroda pa do početka Prvoga svjetskog rata. Knjiga je sintetski prikaz političke i vjersko-kulturne povijesti Hrvata, ali i drugih susjednih naroda s naglaskom na geopolitičkim, vjerskim, sociološko-antropološkim i etno-psihološkim čimbenicima koji presudno određuju hrvatsko-srpski spor i razgolićuju rusko-srpski imperijalizam u srednjo-europskom i balkanskom prostoru. 

Ovdje nije samo riječ o najnovijem izdanju i najnovijem prijevodu ove knjige na hrvatski jezik nego i o prvome kritičkome izdanju ovoga kapitalnoga geopolitičkoga djela, koje je ostalo aktualno i stotinu godina nakon pojavljivanja u knjižarskim izlozima

S njemačkoga preveo: Dalibor Joler

Izdavač: Institut "Ivo Pilar" i Školska knjiga, Zagreb, studeni 2021.

Hina, Interliber
      (11. 11. 2021.
)

Institut Ivo Pilar
      (26. 11. 2021.)

Mreža TV,
      "Budnica"
      (2. 12. 2021.)


DHKP
(Andy Jelčić)
(30. 9. 2022.)

Institut Ivo Pilar

Historiografija